Европейско финансиране за управление на бизнеса в производствения сектор

07 Юли 2016

Информационно събитие по схемата “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, организирано съвместно от екипите на „АТЕ Консулт“ ЕООД и „Ди Джи Софт“ ООД.

Дата:18.07.2016 година.

Място на провеждане: Малък арт салон радио Варна ( Виж карта )

Час: 18:00 ч.

Вход: СВОБОДЕН

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО

ТемаВреметраене

I. Регистрация на участниците.

15 мин

II. Представяне на схемата “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” – АТЕ Консулт.

10 мин

III. Представяне на съвременните технологии за управление на бизнеса чрез въвеждане на комплексна мултифункционална система за организиране, управление и развиване на бизнес процесите в малки и средни предприятия – Ди Джи Софт / DG SOFT.

10 мин

IV. Представяне на Системи за управление - АТЕ Консулт.

10 мин

V. Гост - лектор от компания с внедрена и сертифицирана СУ - за плюсовете и минусите в бизнеса от внедряване на Система за управление на качеството.

10 мин

VI. Гост - лектор от компания с успешно приключени проекти финансирани от ЕС – за впечатленията от националните програми.

10 мин

VII. Въпроси и дискусия.

20 мин

 

Програмата има информативен характер и може да бъде променяна без уведомяване. Началните и крайните часове остават без промяна.

Към събитието.