Блог

 • 07 Февруари 2017

  Какво е “Web Scraping” и приложението му в бизнес софтуер

  “Web scraping” - уеб извличането е техника, използвана за извличане на големи количества данни от интернет страници, чрез която данните се извличат и записват в локален файл на компютъра или на база данни в електронна таблица.Данните на повечето сайтове могат да се видят само с помощта на уеб браузър. Те не предлагат възможност информацията да бъде записана за лична употреба. Ръчното копиране и поставяне на данни е трудоемка и досадна задача, която може да отнеме часове, дори дни.Уеб извличането е техника на автоматизиране на този процес, така че вместо ръчно да копирате данните от уеб сайтове, софтуерът за уеб извличане ще изпълнява същата задача за кратко време.

  Виж повече
 • 07 Февруари 2017

  Как работи Data Mining?

  Софтуерът за извличане на данни анализира отношения и повтарящи се модели в складирани данни за транзакции, базирани на потребителски заявки от отворен вид. Съществуват няколко вида аналитичен софтуер - статистически, за машинно обучение и невронни мрежи. По принцип се търсят някоя от четирите вида взаимовръзки: класове, клъстер, асоциации, последователни модели.

  Виж повече
 • 07 Февруари 2017

  Data mining - извличане на данни

  Най-общо, извличането на данни - “data mining” представлява анализ на данни от различна гледна точка и обобщаването им в полезна информация, която може се използва за увеличаване на продажбите и намаляването на разходите. Софтуерът за извличане на данни е един от инструментите за анализиране на данни. Той позволява информацията на бъде анализирана, категоризирана и да се обобщят откритите взаимовръзки.  Дейта майнингът е процес на откриване на взаимовръзки или модели сред десетки полета в големи релационни бази от данни. 

  Виж повече
 • 21 Ноември 2016

  Защо ни трябва ERP софтуер

  ERP системата обхваща всички бизнес процеси в компанията и предлага богата гама от функционалности. ERP (Enterprise Resource Planning) системата оптимизира протичащите в организацията процеси като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп дo необходимите данни.

  Виж повече