E.L.L.I. ERP

ERP системата обхваща всички бизнес процеси в компанията и предлага богата гама от функционалности. ERP (Enterprise Resource Planning) системата оптимизира протичащите в организацията процеси като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп до необходимите данни. В големи и малки предприятия, работата с хартиени носители е огромна. Физическите документи се архивират и складират. Много компании все още извършват създаването, попълването, редактирането и споделянето на документи ръчно. Това е много неефективно, ненадеждно, скъпо и неустойчиво. Процесът по следене на документите е изморителен, времеемък и свързан с парични разходи.

Всяка организация може да превъзмогне всички тези недостатъци като внедри електронен и автоматизиран подход към боравенето с документите. Така те могат да вкарат свой собствен модел за създаване, модифициране, достъпване, преглед, удобряване и търсене на документи.

В същото време системата позволява своевременен контрол и пренастройка в отговор на постоянно променящите се условия и пазарни предизвикателства.

В изработката и идеята на иновативния продукт са заложени принципите на бъдещото развитие на бизнес процесите във фирмите, чрез мощна система за управление на проекти по задачи, с подетапи и статуси на етапите, архивиране, гъвкава йерархична структура и ясни права за отговорности и защита на достъпа. Продуктът също така е приспособен за максимално удобство и бързо внедряване, като сам се интегрира в работния процес и непрестанно има възможност за рапорти, мениджърски анализи и всичко това с иновативен графичен интерфейс, пригоден за работа с холограмни, мултитач или други сензорни средства и интерфейси. Системата позволява достъп до цялото познание на фирмата в рамките на секунди.

Иновативният продукт E.L.L.I. ERP представлява комплексна мултифункционална система за организиране, управление, следене и развиване на бизнес процесите в малки и средни предприятия. Иновациите в E.L.L.I. ERP спрямо стандартните ERP решения са:

 • Мобилно сканиране и СмартКарт;
 • Интеграция на e-mail (e-mail Bridge);

 • Социална среда, интранет;

 • Видео в бизнес процесите;

 • Безопасни и здравословни условия на труд;

 • Указания за работа (wiki стил);

 • Четене на документи през различни терминали;

 • Комуникационен протокол (API);

 • Персонални отчети;

 • Потребителски интерфейс;

 • Оnline/offline обработка и синхронизация на документи;

 • Модулна структура на системата;

 • Еко калкулатор.

E.L.L.I. ERP е напълно интегрирана с актуалните методи за комуникация, запис и разпространение на информацията, които са най- близки до начина, по който хората общуват и работят:

 • Защитен достъп до системата чрез потребителско име и парола;
 • Notepad style / метод на листчетата / fast notes - ELLI ERP използва тази способност за бързо записване на информацията на конкретна бележка с един клик, като автоматично се прихваща елемент от текста, сканира се и свързва с модули, за които се отнася.

 • REAL TIME FLOW / WALL / LIST- в реално време се актуализират задачите, по които се работи;

 • SaaS - Software as a Service (Софтуера като услуга) - достъпност през браузър на мобилен телефон, лаптоп, десктоп компютър;

 • Създаване, преглеждане и одобряване на документ;

 • Документите имат собствени уникални номера (шифри), също така и тип, така че могат да се трансформират в друг тип документ;

 • Всекидневното правене копие на документите осигурява пълна надеждност дори при нежелани промени на файла;

 • Всеки път, когато документа бива създаден, преглеждан, модифициран, споделян - необходимите известявания биват изпращани до кореспондиращите потребители;

 • Системата се свързва със служебните е-мейли на служителите и извлича информация, като автоматично попълва данни за нови клиенти и следи кореспонденцията за свързани съобщения.

 

 

E.L.L.I. ERP