CRM (Customer Relationship Management) Software

Екипът ни разработи за наш клиент CRM Software със следните отличителни характеристики:

 • Оптимизация в обслужването на вече съществуващите клиенти;

 • Ускоряване и подобряване на процеса на превръщане на потенциалните клиенти в реални;

 • Увеличаване процента на реални приходи и печалби;

 • Подобрява клиентското таргетиране и целевия маркетинг;

 • Надеждно съхранение на данните за клиентите;

 • Анализиране на обратната връзка от клиентите.

Тези условия са необходимата основа за утвърждаването на всяка фирма, желаеща да бъде лидер в своя бранш, а доброто управление на взаимоотношенията с клиентите е ключов момент в стратегията на всяка компания.

CRM софтуерът на „Ди Джи Софт“ подобрява обслужването по клиентската верига и подпомага съвместната дейност с всички звена, благодарение на развитието и достъпността на технологиите и възможностите за интеграция с бази данни и други вече функциониращи софтуерни приложения. Разработеният от нас CRM оптимизира както вътрешните бизнес процеси, така и индивидуализира отношенията на фирмата с външни контрагентите.

В следствие на въвеждането на CRM системата нашият клиент бележи следните ползи:

 • Оптимизира ефективността и времето за взимане на стратегически бизнес решения;

 • Увеличи приходите си;

 • Лесно достъпва до справки и анализи;

 • Провежда по-ефективна маркетинговата си кампания;

 • Преценява лесно успешни промоции;

 • Улеснява кореспонденцията с партньорите;

 • Обработва голям обем информация много по-лесно и ефективно.

 

CRM (Customer Relationship Management) Software