За нас

«Ди Джи Софт» ООД е създадена през 2011 година, в резултат на дългогодишния опит на основателите си в областта на разработването на софтуерни продукти и в отговор на постоянно нарастващите нужди на потребителите от качествени продукти за оптимизиране на бизнес процесите чрез въвеждане на софтуерни технологии и иновации. Основната дейност е разработване на поръчкови софтуерни продукти за оптимизиране на бизнес процеси, консултации в областта на софтуерните технологии и иновации, уеб базирани решения  с фокус върху моделирането, автоматизирането, управлението и оптимизирането на бизнес процесите с цел подобряване на резултатите на предприятието.

Във философията на фирмата ни стои убедеността, че в бизнеса едно от най-важните неща е вдъхновеният екип. Ние припознаваме фирмените ценности и цели като свои и сме мотивирани да отдаваме както професионализъм, така и емоция и сърце на проектите, върху които работим. Вярваме в своята мисия, работим за своята кауза. Възприемаме задачите, отговорностите и успеха за общи, което ни прави по-добри съекипници и професионалисти.

Наша основна цел е да подпомагаме клиентите си в оптимизирането на ефективността от работата, като им предлагаме лесен и систематизиран достъп до информациятa, от която имат нужда, за да вземат подходящите решения за своя бизнес. Ние не предлагаме универсални, а индивидуални решения за предизвикателствата, пред които е поставен клиентът. Вярваме в  закономерността „печеля–печелиш” и затова растем заедно с клиентите си.

Нашата корпоративна мисия

Да помагаме на компаниите да постигат и надминават целите си чрез поръчкови софтуерни решения. 

Нашата корпоративна социална отговорност

Да намалим използването на хартия за бизнес цели с 30%.

Визия

Да бъдем разпознавани като професионалисти, които предлагат висококачествен продукт и личен ангажимент към бизнеса на клиента, а името ни да е синоним на доверие и професионализъм.

Цели

Да станем лидери на пазара за поръчков уеб-базиран софтуер, като увеличим пазарния си дял с 15% и да достигнем до максимален брой фирми, чиито бизнес процеси да автоматизираме и оптимизираме чрез високотехногични системи от ново поколение.

Ценности

  • Да използваме натрупаното know-how, за да стигнем до индивидуални високотехнологични решения;

  • Да вземаме решения  чрез колективна интелигентност;

  • Да се стремим към постоянно самоусъвършенстване;

  • Да комуникираме бързо и достъпно;

  • Да имаме лично и специално отношение към всеки клиент;

  • Да обичаме това, което работим.

 

«Ди Джи Софт» ООД разполага с висококвалифициран персонал, сертифициран в областта на интернет програмирането (ZEND Certification), информационните технологии и управлението на проекти, което е гарант за високо качество на предлаганите услуги. Ние имаме опит в програмирането в LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) среда, PHP 5 и MVC Frameworks. Ежедневно работим с HTML5-, CSS3-, JavaScript-, AJAX стандарти.