Нови срокове, обявени от НАП

06 Февруари 2020

Във връзка с отлагането на срока за прилагане на промените по наредба№18 на НАП, новите срокове са както следва:

31.07.2020г. 

Всички търговци, независимо дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 август 2020 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.

30.09.2020г. 

Краен срок за деклариране на използвано СУПТО в търговския обект в НАП.

31.07.2020г. 

Собствениците и ползвателите на електронни магазини, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата.

в сила от 01.08.2020г. 

Изискване при използване на разплащания чрез ППП (пощенски паричен превод) към клиента да се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8

31.07.2020г. 

Привеждане на дейността в съответсвие с наредбата за лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД.

30.06.2020г. 

Привеждане на дейността в съответсвие с наредбата за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонтВсички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 юли 2020 г. 

до 31.07.2020г. 

Разпространяване на софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26 от производител или дистрибутор.