Оптимизация (SEO)

SEO оптимизацията е цялостен процес по подобрения върху уеб сайт с цел по-доброто му индексиране и класиране в Интернет търсачки. Абревиатурата е съкращение от английски (Search Engine Optimization) и буквално означава оптимизация за търсещи машини. SEO оптимизацията на сайт за търсачки се използва за да се позиционира сайта на първа страница в google и други търсачки, и се използва с основна цел да се увеличи трафика към сайта и съответно да се увеличат продажбите чрез него. Такова оптимизиране е безспорно най-ефективната и ниско бюджетна интернет реклама. Причината за това е, че почти 90% от потребителите, които са решили да закупят даден продукт или услуга търсят основно информация в интернет, а над 93%  преглеждат само първите две страници с резултати от търсенето.

Оптимизацията преминава през различни етапи:

  • SEO анализ на ключови думи;

  • Вътрешна оптимизация на сайт;

  • Външна оптимизация.

В първия етап "DiGital Software" анализира най-търсените в google ключови думи и фрази по отношение дейността на фирмата клиент.

Вторият включва стъпки по оптимизиране на кода на страницата, структурата, текстовата част, попълване на необходимите за google тагове, създаване на актуално съдържание в съответствие с направения анализ на ключовите думи и фрази.

Третият етап основно се състои от link-building (изграждане на връзки), copywriting (писане на рекламни текстове и публикуване в социални мрежи), използване на маркетинг методи, мониторинг на входящия трафик. Тези процеси се извършват месечно, с цел поддържане на постигантите високи позиции на сайта.

SEO е комплекс от специфични техники и правила, които се следват при изработката и последващата поддръжка на сайта, за да бъде той лесно откриваем по конкретни думи и словосъчетания, които максимално точно и ясно представят дейността на фирмата.

SEO оптимизацията е задължително условия за развитието на фирмата в дългосрочен план, защото прави марка разпознаваема за таргетираните клиенти и работи за подобряване на имиджа сред интернет потребителите.

 

Имате запитване?
Оптимизация (SEO)