Основи на ERP софтуера

31 Октомври 2016

ERP e съкращение на Enterprise Resource Planning. ERP софтуерът интегрира и оптимизира процесите и информацията, необходими, за да се управлява един бизнес, като например инвентаризация и управление на поръчки, счетоводство, човешки ресурси, управление на връзките с клиенти и др.  ERP системата обхваща анализа, планирането, изпълнението и контрола на всички звена на предприятието. Систематата оперира в реално време без да разчита на периодични актуализации и разполага с общ интерфейс и обща база от данни, която поддържа всички приложения.

Основната характеристика на всички ERP системи е споделената база данни, която поддържа множество функции, използвани от различни бизнес единици. На практика това означава, че служителите в различни отдели -например  счетоводство и продажби - могат да разчитат на една и съща информация за техните специфични нужди.

ERP софтуер предлага синхронизирано отчитане и автоматизация. Вместо служителите да поддържат отделни бази данни и електронни таблици, които трябва да бъдат обединявани на ръка, за да се получат доклади,  ERP системата позволява на персонала да генерира доклади от една система. Например, поръчки за продажба автоматично се вписват в счетоводната система, без да е необходимо отделно ръчна въвеждане от страна на отдела по счетоводство, да да осчетоводят поръчките. Други общи ERP характеристики включват портал, от който служителите могат да се информират бързо за изпълнението на бизнеса по ключови показатели.

ERP софтуерът за големите компании обикновено изисква работата на специалисти,  които да персонализират системата и да се справят с ъпгрейди и добавяне на нови приложения. За разлика от тях, ERP приложенията за малкия бизнес представляват по-опростен софтуер за управление на бизнес решения, често персонализиран за нуждите на конкретния бизнес и не изисква сложна поддръжка.

ERP софтуерът обикновено се състои от няколко модула, съобразени със специфичните нужди и техническите възможности на компанията. Всеки ERP модул е фокусиран върху една функционална област, като например разработване на продукти или маркетинг. Някои от най-често срещаните ERP модули включват продуктовото планиране, закупуване на материали, контрол на инвентара, дистрибуция, счетоводство, маркетинг, финанси и човешки ресурси.

Повечето ERP системи включват “най-добрите практики”. Това означава, че софтуерът отразява интерпретацията на доставчика за най-ефективния начин за извършване на всеки бизнес процес. Системите се различават по това колко лесно клиентът може да променя тези практики. Компаниите, които са внедрили най-добрите практики в индустрията, намаляват времето за инвървване на задачи по проектите си.

Последните години технологичният напредък е довел до фундаментални промени в областта на ERP софтуера. Някои ERP системи вече предлагат достъп в реално време до информация чрез мобилните устройства.  Очаква се, че бизнесът ще приеме добре използването на мобилен достъп до ERP системите. Друга иновация в работата на ERP системите е качването на информация на облак. Някои потребители не са склонни да използват облаци за съхранение на информация, но резервите им постепенно се изпаряват, когато се убедят в  предимствата на облака. Друга мода при ERP софтуера е интегрирането му към социалните мрежи. Разбира се, много доставчици добавят социални медийни пакети за своите ERP системи с, но всяка фирма сама трябва да прецени ползите от подобна стъпка.