Синхронизация на данни

Днес производителите са повече от всякога. Всеки от тях се стреми да намира максимален брой канали за дистрибуция, като съществременно с това трябва да получава навременна информация за наличностите и движението на многобройните артикули в своя склад. Качественото и рентабилно управление на тези потоци информация става невъзможно без внедряването на софтуер, който да навигира процесите, да синхронизира данните и да дава реална справка за настъпилите промени във всеки един момент.

На тази необходимост на контрагентите ИТ светът отговаря с автоматизирана система за онлайн и офлайн синхронизация в реално време за извършени продажби. Комбинираната технология позволява всеобхватна интерграция на информацията за наличностите и трансфера на стоките, като непрекъсната работоспособност на търговските обекти не зависи от наличието на интернет свързаност.

Синхронизация на данните гарантира актуалната информация за наличностите и цените на артикулите във всички обекти, складове, магазини по веригата. Лесното проследяване на поръчки, доставки, реализирани обороти и наличности става чрез достъпните справки в софтуера, а обновяването на данните става на фиксирани интервали според необходимостта на потребителите на системата. В софтуера е заложена възможността за опериране едновременно с множество артикули и отдалечени обекти, което го прави адаптивен към всяка бизнес среда.

Имате запитване?
Синхронизация на данни