Софтуер за управление на човешките ресурси - HR Софтуер

12 Октомври 2016

Софтуерът за управление на човешките ресурси е комбинация от системи и процеси, която свързва управлението на човешките ресурси и информационните технологии. Подобен софтуер може да трансформира изцяло работното място, като осигури по-голяма ефективност и ефикасност на работните процеси. Облачно-технологични услуги помагат на служителите по човешки ресурси и собствениците на компаниите да получат информация за служителите и за дейността им.

Автоматизирането на повтарящи се и отнемащи време задачи, свързани с управлението на човешките ресурси освобождава някои от най-ценните служители на компанията и позволява фокусът да се измести върху корпоративната култура, задържането на персонала  и други силно приоритетни зони.

Използването на софтуер за управление на човешките ресурси става неотменна част от работата на съвременната фирма като намалява бюрокрацията, особено в по-големите компании, и изглажда работните процеси. Достъпността чрез мобилни устройства допълнително увеличават възможносттите пред мениджърите и специалистите по човешки ресурси, предоставяйки лесен достъп до информация по всяко време и място.  

Отделът за човешки ресурси проследявана информацията за служителите - история, умения, способности, заплати и постижения. Поемането на някои от тези процеси от HR софтуера разпределя отговорността така, че част от актуализирането на лична информация и други задачи се делегира пряко на служителите. Ползите от това делегиране са, че информацията е по-точна и специалистите по човешки ресурси не са претоварени.

Всеки модул изпълнява отделна функция в рамките на софтуера за управление на човешки ресурси и помага за събирането и обработването на определена информация. Системата за управление човешки ресурси поддържа информация за работните заплати, осигуровки, подбора, личните досиета на служителите, щатни разписания, отпуски и болнични, атестации, управление на бонуси и др. По този начин HR софтуерът записва цялата информация, свързана със служителите. Тъй като системата е изградена от интгерирана база данни от информация за персонала, тя също така изготвя доклади, които специалистите по чивешки ресурси или собствениците могат да използват, за да анализират жизнените показатели на работната сила като например разходи за обезщетение, оборот и др.

Изборът на софтуер за управление на човешките ресурси трябва да е съобразен с нуждите на компанията, процесите, краткосрочните и дългосрочните цели, като е важно е да се ангажират специалистите по човешки ресурси, за да се избере и внедри подходящата система.

Сигурността на достъпа и данните е от изключителна важност, когато става въпрос за HR софтуер. Информацията, която се съхранява в системата, е особенно чувствителна, тъй като става въпрос за лични данни и затова трябва да се избере сигурен метод на пренос на данните.

Вътрешна сигурност също е от решаващо значение; информация трябва да бъде пазена от пароли, които имат различни нива на достъп в зависимост от това, което е необходимо на определената длъжност. Докато повечето компании вече позволяват на служителите да имат достъп до части от софтуера за управление на човешките ресурси, служителите трябва да разберат важността на поддържането на целостта на системата и защитата на сигурността на информацията в нея, като не споделят паролите.

Изборът и внедряването на правилния софтуер за управление на човешки ресурси за вашата компания може да направи огромна разлика в бъдещия растеж и успех на фирмата. Въпреки че е възможно да се грижите за функциите по човешки ресурси ръчно, автоматизираният HR софтуер може да помогне за повишаването на нивото на производителността и може да промени начинът, по който компанията се възприема в съвременния пазар. Важно е да се помни, че тези системи не са универсални. Така както всяка компания е различна, така и  софтуерът за управление на човешки ресурси трябва да е съобразен със спецификите на конкретната фирма.