Уеб базирана система - предимства пред десктоп

17 Октомври 2016

Десктоп базираните системи трябва да бъдат инсталирани или разработени за конкретна операционна система и трябва да имат стриктни хардуерни изисквания за да се подсигури тяхното правилно функциониране. Тази хардуерна зависимост както и mainframe terminal applications представлява неудобство за някои потребители.

Уеб базираните системи предлагат единна база данни. Централизираната архитектура на уеб системите позволява съхранението на всички данни на едно място. Това предотвратява например проблемите с консолидирането на данните от различните офиси на компанията или различни инсталации на съответната система (ако например се инсталира отделна база данни във всеки обект, в който се използва софтуерът).

Благодарение на единната база данни е възможно да получавате информация в реално време за състоянието на компанията. Единната база данни позволява и много хора да работят с един и същи запис – например актуална ценова информация, задължения на клиенти и др. Eдин потребител може да вкарва поръчките от клиенти, а друг да разприхождава стоката от склада, намиращ се в друг град.

Улесняват се процесите на инсталация, настройка и поддръжка. В общия случай инсталацията, настройката и поддръжката на една ERP система се разделя на клиентска и сървърна. Когато вашата ERP система е уеб базирана вие не се нуждаете от инсталация на клиентската машина (работните места). При създаване на ново работно място единственото нещо, което е нужно е уеб браузър. Поддръжката и развитието на една ERP система са неотменна част от нейния жизнен цикъл. Поради това, че използвате уеб базирана ERP система, всички промени и модификации по системата се извършват само на едно място, без да е необходимо да се отразяват по всички работни места. Системата е една и се ползва от всички потребители от едно централно място. Това прави поддръжката й ефективна, бърза и евтина.

Имаме лесен достъп до тях. Благодарение на интернет, когато ERP системата ви е в уеб, не сте ограничени да работите с нея само в офиса от служебния си компютър – имате свободата да разполагате с цялата актуална информация, където и да се намирате. Възможно е да работите с вашата уеб ERP система буквално от всяко място чрез интернет – от летището, от хотела или от дома, можете да гледате справки, да модифицирате данните, да отчитате работата си или просто да наблюдавате процесите в компанията. Всички това без нуждата от скъпа комуникационна инфраструктура, каквато изискват десктоп базираните ERP системи. Разбира се винаги можете да ограничите достъпа до вашата ERP система само за потребители от вашата локална мрежа или чрез VPN. Вече не е задължително да използвате само персонален компютър за работа с уеб приложения. Поради това, че повечето последни модели мобилни телефонни разполагат с уеб браузър вашата ERP система лесно може да се направи достъпна за мобилни устройства. С уеб браузър разполагат и много други типове мобилни устройства – Palm, PDA и т.н. Вашата уеб базирана ERP система е достъпна, както когато се намирате в друг град или държава, така и в случаите в които сте в офиса си, но не на работното си място. Управлението на данните е възможно, когато се намирате в конферентната зала, банката, склада, цеха, логистичния център или друг търговски обект на фирмата.

Вместо ръчно да експортвате справки от вашата ERP система, всички ваши контрагенти могат да получават информация в реално време. Получавате запитвания от вашите клиенти директно от уеб сайта, предоставяте справка за оферти, падежи, плащания, поръчки и др. на вашите клиенти, както и справки за вашите доставчици и други контрагенти. В реално време актуализирате съдържанието на вашия уеб сайт и e-commerce. Можете да публикувате на вашия уеб сайт различни резултати на компанията, като черпите информация направо от базата данни на ERP системата. Благодарение на новите технологии в уеб (Ajax, SOAP, XML и др.) можете да интегрирате вашата ERP система с външни приложения – обработка на банков парагон, публикуване на информация, връзка с външни системи за разплащане и т.н. Можете по лесен начин да обменяте информация с клиентите и доставчиците си, като им предоставяте нужната информация направо от вашата система. Можете да правите това като я публикувате в клиентските профили на клиентите си на сайта ви или предоставите набор от уеб услуги. Можете да обменяте информация и с EDI (electronic data interchage) системите на доставчиците си.

Предимствата на уеб базираната система са Крос платформа вашите приложения могат да бъдат използвани виртуално на всякаква платформа с помощта на уеб браузър. Поради тази причина инвестицията във високо производителни работни станции е минимална. При уеб базираните системи липсват ограниченията по отношение на хардуерните характеристики или операционната система на компютъра, от който се ползват. Единственото изискване е активна интернет връзка и инсталиран браузър. Няма хардуерни изисквания. Не е нужно да заделяте голяма част от паметта ви за инсталирането и поддръжката на системата.

За разлика от десктоп приложенията, при който информацията се записва на компютър, USB носители или други външни устройства, уеб базираният софтуер се поддържа на професионално защитени и надеждни сървъри, които се намират в специални информационни центрове. Там се качват и съхраняват базите данни с информация. Няма нужда постоянно да се правят резервни копия на данни от програмата, тъй като архивирането на информацията е автоматично. Обикновено тя се архивира едновременно на няколко независими добре защитени устройства с памет. Така няма опасност от безвъзвратно изгубване на информация, заради кражба или повреда на компютъра, срив в софтуера и т.н.

Много по-трудно пиратство. Използването на нелицензирана версия на уеб приложение е почти невъзможна. Все повече услуги преминават към плащане на месечен или годишен абонамент. Когато не съществува изпълним файл, който потребителите могат да разпространяват нелегално, а онлайн профил с връзка към банкова сметка, пиратството е практически невъзможно.

Предвид факта, че уеб базираният софтуер е нает и се използва през интернет, не се налага да се правят първоначални разходи за закупуването на лицензи, мощни компютри, сървъри, както и за инсталацията му. Няма да се налага да се плаща и за актуализациите на счетоводната програма, техническа поддръжка и т.н. Месечната такса е единственият финансов ангажимент към доставчика на софтуер.

 

Лесно може да се сложи рестрикция за отделните потребители, тези който имат определен достъп до данни и операции и тези с ограничен достъп. Администраторите могат лесно да проследят извършените от други потребители дейности.