Маркетинг позициониране & Консултиране

Съвременният икономически пейзаж се ръководи от две основни мощни сили - дигитализацията и глобализацията. Успешните компании отчитат, че пазарът се променя през няколко години, а пред маркетолозите стои въпросът "Кои са актуалните печеливши маркетингови похвати?"

В ерата на високите технологии и динамиката стратегическият, тактическият и административният маркетинг не са достатъчни за успеха на фирмата. И колкото по-бързо фирмите се приспособят към новия маркетинг на промените, към електронния маркетинг, толкова по-бързо ще постигнат желаните резултати.

Дигиталната революция променя концепциите за пространство, време и обем. Една компания не се нуждае от голямо пространство. Тя може да бъде виртуална и да достига навсякъде. Купуването и продаването стават все по-автоматизирани и удобни. Компаниите са все по-свързани с клиентите и помежду си. Кибер пространството дава възможност на начинаещи компании, дори и с малко капитал, за завладеят световни пазари.

За да се случи това обаче фирмите трябва да преосмислят процесите за индентифициране, комуникиране и доставяне на стойност. Ще трябва да усъвършенстват уменията си за управление на индивидуални клиенти и партньори. Ще си задават въпроси като: Как могат да печелят в кибер пространството в условията на жестока конкуренция? Как максимално да използват електронните канали за продажба най-ефективно? Кои са новите пътища за разширяване на бизнеса? Как да използват силата на виртуалната реклама, промоциите, връзките с обществеността? Как да оптимизират онлайн маркетинговата си стратегията?

В отговорите на тези въпроси "DiGital Software" ще бъде Ваш партньор и съмишленик. Екипът ни ще Ви помогне да разширите знанията си за потребителя, да анализирате конкретната таргет аудитория, да подобрите технологиите за връзка с клиента, да приканите потребителя да вземе участие в разработването на продукта. Ние ще Ви покажем как да използвате все по-целево медиите, как да развивате онлайн средствата за комуникация, за да предавате по-успешно своите послания. Специалистите ни ще Ви провокират да си служите с повече технологии като автоматизация на продажбите, специализиран софтуер, уеб страници, вътрешни и външни мрежи. Ще Ви покажем как най-оптимално да използвате целеви страници (Landing Page), инфографики, постове в блогове. Ще споделим с Вас опита си в Content marketing (маркетинг със съдържание), онлайн маркетинга, маркетинга в социалните медии, и-мейл маркетинга.

 

Консултиране

В политиката на DiGital Software стои убеждението, че клиентът трябва да вземе своето индивидуално решение на базата на информиран и анализиран избор. Съществуват много и различни решения в областта на информационните технологии, които обещават лесното постигане на целите на компанията чрез оптимизация и реинженеринг на бизнес процесите. Но на въпроса коя система или кой софтуер е подходящият за една компания, може да се отговори едва след подробно анализиране на процесите на компанията, моментната икономическа ситуация и стратегиите за развитие.

Затова нашата задача е да предоставим конкретни предложения на клиента, поставяйки се в неговата фирмена ситуация и чрез професионалните си консултантски услуги, да му помогнем да избере оптималния за него вариант. Ние предлагаме бърза и качествена комуникация по време на целия процес на взимодействие.

DiGital Software предоставя комплексни решения за проектиране, изработване, внедряване и поддръжка на ИТ системи. Компанията разчита на професионалния си дългогодишен опит и разработката на продукти и технологии от бъдещето. Разработването на поръчков уеб базиран софтуер, внедряването на ERP система, изработката на фирмен сайт или създаването на онлайн магазин не са самоцел, а са резултат от проучване на бизнес процесите, изграждане на богата база данни и натрупано know how, които споделяме със своите клиенти, в изпълнение на общата ни мисия да бъдем полезни и растем заедно.

Фирмата предлага консултации и в областта на информационната сигурност и защита, които са предизвикателство за всяка институция и които стават все по-сложни и необходими.

Специалистите ни влизат в ролята на медиатори между бизнес процесите и техническото изпълнение на задачите, като чрез анализ, консултация и проектиране на индивидуалните решения оптимизират управлението, контрола и защитата на ИТ инфраструктурите.

 

 

Имате запитване?
Маркетинг позициониране & Консултиране