Разработка на ERP & CRM системи

ERP системата обхваща всички бизнес процеси в компанията и предлага богата гама от функционалности. ERP (Enterprise Resource Planning) системата оптимизира протичащите в организацията процеси като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп дo необходимите данни. Системата позволява достъп до цялото познание на фирмата в рамките на секунди, позволява на служителите на средно и високо управленско ниво да се превърнат в ръководители на процеси, които са натоварени с отговорността да обединят и изравнят целите в организацията, да проектират процесите, да премахнат бариерите между организационните звена, да следят и управляват правилното изпълнение, да предлагат и внедряват нововъведения и всичко това с лекотата на няколко клика на мишката.

Системата е подходяща както за стартиращи, така и за вече разработени компании. Тя позволява на мениджърите да следят процесите във фирмата, лесно да очертаят печелившите дейности и да оптимизират неконкурентните. ERP решението може да се превърне в най-силния инструмент за управителите, които само с един поглед могат да направят анализ на текущото състояние на фирмата или да съставят стратегически план за развитие и веднага да видят прогнозируемите резултати.

ERP е вече част от ежедневието – добре работещ бизнес вече е невъзможен без наличието на подходящия софтуер. Система може да бъде разгледана като група от стандартизирани модули. Те събират и управляват информацията в единна база данни. Централизираната база данни от своя страна е един мощен инструмент за правене на анализи и извличане на информация – тези анализи водят до взимане на превантивни действия и предотвратяване на грешките в бъдеще.

Един от основните модули на системата е така наречения CRM (Customer Relationship Management). С този модул се постигат по-добри резултати чрез въвеждане на работни процеси, улесняващи взаимодействието с клиентите. Подобряването на отношенията с крайните потребители довеждат до повишаване и на общите резултати. Другите водещи модули включват финанси, производство, логистика и човешки ресурси. В такава една система се обощават управлението на клиентските поръчки, управлението на склад, складови наличности и доставки, планиране на производствени графици, оперативно управление и диспечерски контрол на производството, изчисляване на себестойност, обработка на рекламациите, проектен мениджмънт, финансово-счетоводна дейност, продажби и документооборот.

Имате запитване?
Разработка на ERP & CRM системи