Софтуер за Управление на Човешки ресурси

За свой клиент екипът на "Ди Джи софт" разработи иновативен софтуер за Управление на човешките ресурси. Ние сме убедени, че най-важният ресурс са служителите. Затова отделихме много внимание на функционалността и детайлите в този софтуер. Чрез него оптимизирахме управлението на персонала, което доведе както до лично удовлетворение, така и до увеличаване на производителността в компанията. Системата обработва и съхранява различни видове документи, достъпни за мениджърите във всеки момент, като софтуерът може да обхване целия управленски цикъл, свързан с набирането, оценката, управлението и развитието на човешкия капитал в организацията.

Като основен модул „Управление на данни на служителите“ включва:

 • досие на служителя, снимки, документация;

 • графици;

 • заплати, payroll;

 • отпуски, болнични;

 • осигуровки;

 • оценъчен център;

 • обучения, квалификации;

 • бонификации и награди;

 

Опционални модули могат да бъдат:

 • Менажиране на отворените работни позиции;

 • Менажиране на обучителния цикъл на служителите;

 • Менажиране на плащанията към служителите;

 • Управление на документи;

 • Проследяване и контрол върху изпълненито на задачите;

 • Вътрешен Интранет, информация за самата фирма.

 

Софтуер за Управление на Човешки ресурси