Счетоводен софтуер (FAM) OOD.BG

OOD.bg е безплатна платформа за електронно фактуриране, създаване и обработка на първични счетоводни документи. Софтуерът е свободен за ползване продукт за фактуриране, който способства бързото и лесно създаване на документи и надеждността при тяхното съхранение. Той е удобен и лесен за работа, адаптивен към дейността и политиката за счетоводно отчитане. Като счетоводен софтуер OOD.bg е ценен инструмент за автоматизация на счетоводните процеси във Вашата фирма. Това включва издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури, протоколи.

Софтуерът е уеб базиран, което позволява на всички потребители по веригата да обработват и получават документи в реално време, своевременно да ги редактират, без значение къде се намират и без да изискват каквато и да е инсталация. Потребителите имат достъп до над 10 типа справки в PDF и EXCEL.

Всички реквизити в счетоводните документи са синхронизирани с последните промени на българското законодателство и са в съответствие с изискванията на Националните стандарти за Финансови отчети на малки и средни предприятия.

 

Основните функционални характеристики на OOD.bg включват:

 • Безплатна и лесно достъпна програма;

 • Едновременна работа с множество фирми;

 • Синхронна работа с данни в неограничен брой периоди и години;

 • Генериране на различни видове оборотни ведомости с различна степен на аналитичност;

 • Анулиране;

 • Гъвкава система в номерирането на документите;

 • Архивиране и възстановяване на данните;

 • Издаване на електронна фактура (eFaktura);

 • Работа с повече от една банкови сметки;

 • Набор справки за анализ на данните;

 • Опция за автоматично извличане на всички данни за контрагент по въведен ЕИК;

 • Експорт на всички издадени документи;

 • Импорт на издадените документи от различни групи стоки;

 • Импорт на номенклатури;

 • Възможност за изготвяне на различни справки при заявка на клиента.


 

Счетоводен софтуер (FAM) OOD.BG