PHP програмист - стажант

“Ди Джи Софт” ООД е компания, разработваща поръчкови софтуерни продукти за оптимизиране на бизнес процеси и уеб базирани решения  с фокус върху моделирането, автоматизирането, управлението и оптимизирането на бизнес процесите с цел подобряване на резултатите на предприятието.

Компанията търси да наеме студенти като  стажанти програмисти в областта на уеб програмирането във връзка с проект “ Студенстки практики” с възможност за постоянна заетост след приключване на платения стаж.

Основни отговорности:

 • Разработване, поддръжка и подобряване на уеб приложения, част от продуктовото портфолио на компанията;

 • Изпълняване на поставените задачи според изискванията и сроковете на проектите.

Изисквания:

 • Познания по PHP и шаблони за програмиране;

 • Да за запознати с MySQL или сходен сървър за база от данни;

 • Работно владеене на английски език;

 • Добри аналитични умения и логическо мислене;

 • Желание за усвояване на нови знания и умения и развитие в уеб програмирането;

 • Да има поне един завършен проект в областта, може и не професионално, който да може да покаже.

Ще разширите познанията си по:

 • PHP 5, MVC, Content management Systems;

 • SQL (PostgreSQL, MySQL, др.);

 • Javascript (Ajax, JQuery);

 • XML, web services;

 • Linux.

За предимство ще считаме:

 • Опит в разработването на уеб сайтове и уеб базирани приложения;

 • Познания по PHP5, MVC, PostgreSQL;

 • Умения за работа със Subversion и SVN;

 • Опит в писането на техническа документация.

Търсим хора с желание за развитие и обучение, със способности за различно мислене и решаване на проблеми и мотивирани за успех!

Ние предлагаме:

 • Платен стаж съобразен с програмата Ви в университета;

 • Работа в динамична среда и екип от млади специалисти;

 • Допълнително обучение и професионално усъвършенстване;

 • Гъвкаво работно време;

 • Възможност за постоянна заетост след приключване на платения стаж.

За да кандидатствате е необходимо да изпратите на е-мейла адрес job@dgsoft.eu :

1. Актуално CV
2. Снимка

Ще се свържем лично единствено с одобрените кандидати.

Данните, които предоставяте, са защитени от ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява освен за целите на други конкурси в компанията, с изключение на случаите на писмено изразено несъгласие за това от Ваша страна.