Блог

 • 07 Февруари 2017

  Data mining - извличане на данни

  Най-общо, извличането на данни - “data mining” представлява анализ на данни от различна гледна точка и обобщаването им в полезна информация, която може се използва за увеличаване на продажбите и намаляването на разходите. Софтуерът за извличане на данни е един от инструментите за анализиране на данни. Той позволява информацията на бъде анализирана, категоризирана и да се обобщят откритите взаимовръзки.  Дейта майнингът е процес на откриване на взаимовръзки или модели сред десетки полета в големи релационни бази от данни. 

  Виж повече
 • 21 Ноември 2016

  Защо ни трябва ERP софтуер

  ERP системата обхваща всички бизнес процеси в компанията и предлага богата гама от функционалности. ERP (Enterprise Resource Planning) системата оптимизира протичащите в организацията процеси като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп дo необходимите данни.

  Виж повече
 • 14 Ноември 2016

  Какво е “data mining” и приложението му в бизнес софтуер

  Развитие на компютърните технологии направи възможно лесното събиране и съхраняване на информация. Това, че разполагаме с големи бази с информация, не гарантира успехите в бизнеса. Тук се появява необходимостта събираната информация да бъде адекватно обработвана и анализирана, за да могат да бъдат взети правилните бизнес решения.

  Виж повече
 • 07 Ноември 2016

  Бизнес процесите в ERP софтуер

  ERP системата представлява софтуер, използван от компаниите, за да координират информацията във всяка сфера на бизнеса. ERP системата обхваща функционални области, които се обозначават като ERP модули: например управление на финанси и счетоводство, управление връзки с клиенти, логистика и доставки, управление на човешките ресурси, управление на склад и др. Тези функционални области са взаимносвързани, като всяка изисква информация от останалите. 

  Виж повече