Блог

 • 31 Октомври 2016

  Основи на ERP софтуера

  ERP e съкращение на Enterprise Resource Planning. ERP софтуерът интегрира и оптимизира процесите и информацията, необходими, за да се управлява един бизнес, като например инвентаризация и управление на поръчки, счетоводство, човешки ресурси, управление на връзките с клиенти и др. 

  Виж повече
 • 24 Октомври 2016

  Софтуер подбор на кадри, оценка на кандидати и развитие на персонал

  Софтуерът за подбор, оценка и развитие на персонала е иновативен инструмент за управление на компетенциите и развитието на персонала. Той допринася за развитието на потенциала на служителите и  помага при взимането на решения относно човешките ресурси и стратегиите на компанията.

  Виж повече
 • 17 Октомври 2016

  Уеб базирана система - предимства пред десктоп

  Десктоп базираните системи трябва да бъдат инсталирани или разработени за конкретна операционна система и трябва да имат стриктни хардуерни изисквания за да се подсигури тяхното правилно функциониране. Тази хардуерна зависимост както и mainframe terminal applications представлява неудобство за някои потребители.

  Виж повече
 • 12 Октомври 2016

  Софтуер за управление на човешките ресурси - HR Софтуер

  Софтуерът за управление на човешките ресурси е комбинация от системи и процеси, която свързва управлението на човешките ресурси и информационните технологии. Подобен софтуер може да трансформира изцяло работното място, като осигури по-голяма ефективност и ефикасност на работните процеси.

  Виж повече