Блог

 • 07 Октомври 2015

  Участие в Бизнес форума „Outsourcing Destination Bulgaria”

  През септември екипът ни участва във втория годишен бизнес форум „Outsourcing Destination Bulgaria” 2015 в Пловдив, на който се събрахме едни от най-значимите компании, експерти, предприемачи и браншови асоциации от сектора на информационните технологии и аутсорсинг процесите.Форумът беше открит от Президентът Росен Плевнелиев, а специално участие взеха Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Стефан Фрике, изпълнителен директор и ръководител на Консултативния съвет на Германската аутсорсинг асоциация и представители на над 100 компании от ИТ и аутсорсинг индустриите.Месец по-късно Президентът Росен Плевнелиев прие Наградата за най-добра аутсорсинг дестинация за 2015 г., с която страната ни беше отличена от Европейската аутсорсинг асоциация. Призът беше предаден на държавата, в лицето на президента, от Българската аутсорсинг асоциация като знак за успешната съвместна работа на институциите и бизнеса за развитие на сектора.

  Виж повече
 • 29 Октомври 2015

  ЛЕТЕН ТИЙМБИЛДИНГ

  Екипът ни се зареди с много слънчеви лъчи край язовир Цонево, където успяхме да половим риба, да поиграем волейбол, футбол, федербал. А след състезателното строене на хартиени кули, спасяването на желирани удавници и придвижването в синхрон,  и победители и победени хапнахме вкусно под звездното небе, благодарение на шеф майсторите в тийма ни.

  Виж повече
 • 29 Октомври 2015

  Проект - E.L.L.I. ERP за управление на бизнес процеси

  „Ди Джи Софт“ ООД успешно изпълни проект по разработване и внедряване на иновативен продукт – E.L.L.I. ERP за управление на бизнес процеси Варненската IT компания „Ди Джи Софт“ ООД /DG Soft Ltd/, успешно изпълни планираните дейности по проект BG161PO003-1.1.03-0053-C001 “Разработване и внедряване на иновативен продукт – E.L.L.I. за управление на бизнес процеси“, реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  2007-2013 г.В реализирането на проекта участваха експерти от Ди Джи Софт с дългогодишен  практически опит в разработването на софтуерни продукти в отговор на постоянно нарастващите нужди на потребителите от качествени продукти за оптимизиране на бизнес процеси, консултации в областта на софтуерните технологии и иновации, уеб базирани решения и др. с фокус върху моделирането, автоматизирането, управлението и оптимизирането на бизнес процеси с цел подобряване на качествени уеб решения за подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на клиентите.РезултатътРазработен и внедрен в компанията иновативен продукт E.L.L.I. ERP за управление на бизнес процеси. Иновативния продукт E.L.L.I. ERP представлява комплексна мултифункционална система за организиране, управление, следене и развиване на бизнес процесите в малки и средни предприятия. ЕРП система обхващаща всички бизнес процеси в компанията, предлагаща богата гама от функционалности за оптимизация протичащите в компанията процеси като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп до необходимите данни. Системата позволява съвременен контрол и пренастройка. В разработката и идеята на иновативния продукт са заложени принципите на бъдещето развитие на бизнес процесите във фирмите, чрез мощна система за управление на проекти по задачи, с подетапи и статус на етапите, архивиране, гъвкава йерархична структура и ясни права за отговорности и защита на достъпа. Продуктът е обособен за максимално удобство и бързо внедряване, като сам се интегрира в работния процес и непрекъснато има възможности за генериране на рапорти, мениджърски анализи и всичко това с иновативен графичен интерфейс, пригоден за работа с мултитач или други сензорни средства и  интерфейси. В хода на изпълнение на дейността по разработване на E.L.L.I. ERP за управление на бизнес процеси се премина през извършване на следните дейности:Закупуване и внедряване на платформа за планиране на проекти (Project Management);Консултантски услуги за оптимизиране на технологии за производство на иновативен продукт;Доставка на ДМА и ДНА;Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрения в производството иновативен продукт;Консултантски услуги от инженеро-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт;Услуги по визуализация на проекта;Услуги по финансов одит на проекта.С изпълнението на този проект, Ди Джи Софт ООД, положи основата в бъдещето на фирмената конкурентоспособност.

  Виж повече